Företag och företagaren

Ibland blir det inte som planerat och det företag som man kanske byggt upp under en lång tid inte blir som man tänkt sig. Vad kan man då göra som företagare, sälja företaget, försätta företaget i konkurs eller begära likvidation av företaget. Vi kommer att reda upp begreppen i denna artikel.

Att bedriva ett företag är en konst som inte alla behärskar, ett fåmansföretag kan vara betydligt enklare än ett aktiebolag men alla företagare brottas med saker som lönsamhet och hur man ska bäst ska lyckas med sitt företag. Ibland kanske det inte blir som man tänkt sig och man kommer i det läget att man inte vill ha kvar sitt aktiebolag, att avsluta sitt företag för att kunna fokusera på det man egentligen vill kan vara den bästa lösningen.

Frivillig likvidation

Genom att likvidera företaget så innebär det att företaget upplöses och de tillgångar som finns i företaget omvandlas genom försäljning till pengar som kan lösa skulder och eventuell vinst och överskott går till de aktieägare som finns. Det kan vara rätt så tidskrävande att göra en likvidation på egen hand så därför så kan man genom företag som Citadellet Likvidationer sälja sitt företag och de tar över och sköter om hela likvidationen.

Sälja företaget

Finns det intressenter som är villiga att köpa ditt aktiebolag så kan detta vara ett gott alternativ. Det gäller att hitta en köpare som är villig att betala det du vill ha för företaget. Om du har ett välskött företag så kommer det att gå betydligt lättare att sälja det.

Konkurs

Konkurs kanske är det sista man vill göra med sitt företag, men finner man inga andra lösningar så kan detta vara en väg att gå. Kan företaget inte betala sina skulder och ekonomin är i botten så lämnas det in en ansökan om konkurs till tingsrätten. Det är Tingsrätten som beslutar om konkurs och utser en förvaltare för konkursen.

Arbetsplatsen och de anställda

co workers

Vad vore ett företag utan sina anställda, ja ett fåmansföretag skulle någon säga och det kan ju stämma. Det finns ju faktiskt företag där det bara är en ägare och som fungerar alldeles utmärkt. En arbetsplats där de anställda trivs och älskar det dom jobbar med har större möjlighet att utvecklas och växa.

En arbetsplats är där vi tillbringar stora delar av dagen och det är viktigt att det finns en bra kultur på arbetsplatsen, arbetsmiljön är väldigt viktig för att arbetet ska kunna fungera. Nu så är ju de som anställs på ett företag människor och hur vi fungerar tillsammans skiljer sig åt från människa till människa. Genom att få koll på hur det fungerar och vad medarbetare tycker och tänker så kan det vara bra att genomföra en så kallad medarbetarundersökning lite nu och då för att säkerställa och utvärdera om något behöver åtgärdas på arbetsplatsen.

Att få veta vad sina anställda tycker om olika saker gör att ledning och företaget kan förändra och förbättra arbetsklimatet eller styra om saker och ting så det blir bättre på arbetsplatsen. Glada medarbetare gör alltid ett bättre arbete så är det något som måste åtgärdas för att få ett bättre arbetsklimat så bör det göras omgående. Det kan vara lätt att stå i en korridor några stycken och tycka om saker och ting istället för att gå till chefen och påpeka problemen. genom en medarbetarundersökning kan missnöje komma fram utan att man som anställd blir exponerad.