Med fokus på första hjälpen

När någon kollapsar kan den närmaste minuten efter kollapsen vara livsviktig. Du som privatperson kan rädda någons liv, enbart genom att veta hur första hjälpen fungerar. Vissa företag erbjuder kurser i första hjälpen och hjärt-lungräddning, men det är något som alla borde lära sig.

När du ska använda HLR

Det är inte alltid lätt att veta hur HLR och första hjälpen fungerar. Till att börja med, så ska du alltid kolla om personen i fråga är vid medvetande och kontaktbar. Du ska också kolla om de andas. Om de inte är kontaktbara och inte andas ska du ringa 112 och initiera HLR. För att göra detta korrekt behöver du få instruktioner av en erfaren instruktör, speciellt eftersom det är stor skillnad på hur du ger HLR till vuxna och HLR till barn. På HLR hjälpen finns allt från hjärtstartare till kurser i hur man använder de, samt kurser i HLR.

När du inte ska använda HLR

Om du upptäcker att personen inte är kontaktbar men andas normalt ska du inte göra HLR. Då ska du istället lägga personen i stabilt sidoläge. Detta gör du genom att placera personen på sidan, och ser till att luftvägarna är fria. Om det finns andra människor i närheten kan du be dem att ringa 112, annars ringer du själv.

Att välja rätt gymnasieskola

Idag har alla elever rätt att själv välja vilket gymnasium de vill gå på. Många av eleverna tycker det är svårt att välja eftersom det finns ett så stort utbud av gymnasium. Detta gäller främst elever i stora städer. Även om elever på mindre orter har rätt att välja vilken skola de vill så är det dock oftast så att de väljer skolor som ligger i närheten.

Ta reda på mer om skolan

Det är väldigt viktigt att eleverna känner att de har valt rätt skola. Idag hoppar cirka 30 000 elever av gymnasiet varje år. Ofta uppger dessa elever att de valt fel skola från början och att utbildningen inte passade för dem. Enligt regelverket så behöver inte vårdnadshavare godkänna val av gymnasium. Men många ungdomar behöver stöd i denna valprocess. Därför är det viktigt att ungdomarna och deras föräldrar tidigt kollar upp vad de olika skolorna har att erbjuda.

Ofta har skolorna informationsdagar då de tar emot besök och presenterar skolan. Ett annat sätt att bilda sig en uppfattning om skolan kan vara att besöka deras hemsida. På hemsidan presenterar skolan hur de arbetar och vilka program och inriktningar de har. Ett exempel på en sådan sida är Kunskapsgymnasiet.se.