Idag har alla elever rätt att själv välja vilket gymnasium de vill gå på. Många av eleverna tycker det är svårt att välja eftersom det finns ett så stort utbud av gymnasium. Detta gäller främst elever i stora städer. Även om elever på mindre orter har rätt att välja vilken skola de vill så är det dock oftast så att de väljer skolor som ligger i närheten.

Ta reda på mer om skolan

Det är väldigt viktigt att eleverna känner att de har valt rätt skola. Idag hoppar cirka 30 000 elever av gymnasiet varje år. Ofta uppger dessa elever att de valt fel skola från början och att utbildningen inte passade för dem. Enligt regelverket så behöver inte vårdnadshavare godkänna val av gymnasium. Men många ungdomar behöver stöd i denna valprocess. Därför är det viktigt att ungdomarna och deras föräldrar tidigt kollar upp vad de olika skolorna har att erbjuda.

Ofta har skolorna informationsdagar då de tar emot besök och presenterar skolan. Ett annat sätt att bilda sig en uppfattning om skolan kan vara att besöka deras hemsida. På hemsidan presenterar skolan hur de arbetar och vilka program och inriktningar de har. Ett exempel på en sådan sida är Kunskapsgymnasiet.se.