När någon kollapsar kan den närmaste minuten efter kollapsen vara livsviktig. Du som privatperson kan rädda någons liv, enbart genom att veta hur första hjälpen fungerar. Vissa företag erbjuder kurser i första hjälpen och hjärt-lungräddning, men det är något som alla borde lära sig.

När du ska använda HLR

Det är inte alltid lätt att veta hur HLR och första hjälpen fungerar. Till att börja med, så ska du alltid kolla om personen i fråga är vid medvetande och kontaktbar. Du ska också kolla om de andas. Om de inte är kontaktbara och inte andas ska du ringa 112 och initiera HLR. För att göra detta korrekt behöver du få instruktioner av en erfaren instruktör, speciellt eftersom det är stor skillnad på hur du ger HLR till vuxna och HLR till barn. På HLR hjälpen finns allt från hjärtstartare till kurser i hur man använder de, samt kurser i HLR.

När du inte ska använda HLR

Om du upptäcker att personen inte är kontaktbar men andas normalt ska du inte göra HLR. Då ska du istället lägga personen i stabilt sidoläge. Detta gör du genom att placera personen på sidan, och ser till att luftvägarna är fria. Om det finns andra människor i närheten kan du be dem att ringa 112, annars ringer du själv.